Kai aš pradėjau savo karjerą...

- Kai aš pradėjau savo karjerą, neturėjau ničnieko, išskyrus savo protą!
- Taip taip, daugelis mūsų laikais pradeda nuo nulio...