Tarnautojas sako viršininkui...

Tarnautojas sako viršininkui:
- Norėčiau, kad padidintumėte man atlyginimą. Manimi jau domisi 3 didelės organizacijos.
- Kokios?
- Telekomas, šilumos ir elektros tinklai...