Kuo skiriasi gera sekretore nuo...

Kuo skiriasi gera sekretore nuo labai geros?
- Gera sekretore sako: "Labas rytas, sefe".
O labai gera: "Jau rytas, sefe!"